Lista produktów producenta: LIVING FOOD

Produkty probiotyczne najwyższej jakości  zawierające kompleks żywych kultur bakterii prozdrowotnych.

Produkty probiotyczne serii JOY DAY stały się już marką będącą gwarancją najwyższej jakości spożywczych, bezmlecznych produktów probiotycznych zawierających kompleks żywych kultur bakterii prozdrowotnych.


Regularnie przeprowadzane są odpowiednie badania i testy rozwojowe produktów w naszym laboratorium mieszczącym się w siedzibie firmy w Trzcielu. Produkcja odbywa się w Zakładzie w Trzcielu. Do badań stosowany jest sprzęt najnowocześniejszy w europie w tym cytometry przepływowe. Cytometria przepływowa umożliwia analizę parametrów badanych komórek i wielowymiarową analizę statystycznych cech komórek (np. bakterii) w badanej próbce, dających podstawę do odpowiednich wniosków dotyczących np. zachowania bioróżnorodności i żywotności flory bakteryjnej znajdującej się w badanych preparatach.


Cały system produkcji i kontrola produktów oparte są o procedury obowiązujące we wdrożonym systemie HACAP. Nad prawidłowym systemem i jakością produkcji czuwa wykwalifikowany/sprawdzony personel.


Przykładamy wielką wagę do jakości produktów, do bogactwa ich bioaktywnych składników oraz do odtwarzania naturalnej witalności znajdujących się w produktach, żywych kultur bakterii probiotycznych. Posiadamy wyniki licznych badań, potwierdzających wskazywaną jakość, prozdrowotne właściwości i skład naszych produktów, przeprowadzanych w laboratoriach instytucji, z którymi współpracujemy. Wśród nich laboratoria:


  • Hamilton Poland Ltd. Sp. z o.o.

  • NUSCANA Biotechnika Laboratoryjna,

  • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Nauk o Żywności i Rybactwa,

  • Instytut Biotechnologii Przemysłu Rolno Spożywczego w Warszawie,

  • Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych w Kalsku.

PRIORYTETY:


  • Doskonała sterylność składników stosowanych do produkcji.

  • Pieczołowitość w zachowaniu mikrobiologicznej czystości produktu.

  • Kaskadowa hodowla i rozwój probiotycznej flory bakteryjnej do postaci „pierwotnie witalnej żywotności” i zdolności do dalszego zasiedlania środowiska.

  • Stabilność i doskonała jakość produktu końcowego.

Więcej
Pokazuje 1 - 2 z 2 elementów
Pokazuje 1 - 2 z 2 elementów