Składniki mineralne.

Bez nich człowiek nie może żyć , nie może rozwijać się, wzrastać i harmonijnie funkcjonować.

Jednak nie potrafi ich sam wytwarzać i muszą być dostarczane w odpowiednich ilościach i proporcjach z pożywieniem.

Nazywamy je do niezbędnymi składnikami odżywczymi.

To właśnie składniki mineralne.

Ich źródłem są przede wszystkim produkty spożywcze i woda.

Składniki mineralne mogą pełnić w organizmie wiele funkcji według kryterium ilościowego, zgodnie z którym pierwiastki dzieli się na:

1. Makroelementy (makropierwiastki), czyli te składniki mineralne, których zawartość w organizmie człowieka wynosi więcej niż 0,01%, a dzienne zapotrzebowanie przekracza 100 mg/osobę; zalicza się do nich: wapń, fosfor, magnez, potas, sód, chlor i siarka.

2. Mikroelementy (mikropierwiastki), czyli składniki mineralne, których zawartość w organizmie człowieka wynosi mniej niż 0,01%, a dzienne zapotrzebowanie nie przekracza 100 mg/osobę; do mikroelementów, zwanych też pierwiastkami śladowymi, zalicza się: żelazo, cynk, miedź, mangan, jod, fluor, selen i chrom.

Biorąc pod uwagę funkcje jakie spełniają w ludzkim organizmie możemy je podzielić na :

  1. Składniki będące materiałem budulcowym układu kostnego, zębów, skóry i włosów- wapń (Ca), fluor (F), fosfor(P), magnez(Mg), siarka(S)
  2. Składniki wchodzące w skład związków o podstawowym znaczeniu dla funkcjonowania organizmu, są składnikami lub aktywatorami enzymów np. żelazo (Fe) wchodzi w skład hemoglobiny i mioglobiny, jod (I) – tyroksyny, kobalt (Co) – witaminy B12, fosfor(P)– związków wysokoenergetycznych (ATP, ADP, AMP),  cynk (Zn), mangan (Mn), miedź (Cu), żelazo (Fe), selen (Se) i molibden (Mo)
  3. Składniki wpływające na gospodarkę wodno-elektrolitową i utrzymujące równowagę kwasowo-zasadową:  sód(Na), potas(K), chlor(Cl),
  4. Składniki wpływające oraz pobudliwość nerwowo-mięśniową: wapń(Ca), i magnez(Mg)    
  5. Składniki utrzymujące przestrzenną strukturę szeregu związków, np. podwójnej spirali DNA: cynk (Zn) i magnez(Mg).

 W naszym sklepie znajdziecie je w produktach :

Więcej produktów zawierąjących w składzie składniki mineralne

znajdziesz tutaj