C-jak CIAŁO 

Prof. nadzw. dr hab. Dariusz Mucha

Konsultant naukowy STARLIFE

W niedalekiej przyszłości ludzi będzie można zaszerego­wać do grupy zdrowych – tych, którzy ćwiczą swoje ciało i do grupy chorych – osoby nie podejmujące aktywności fizycznej.

Nie ma zdrowia bez dbałości o ciało! Regularne ćwiczenia są kluczem do odwrócenia procesów starzenia się ciała, jego narządów, poszczególnych układów, a także skóry. Skóra osób, które systematycznie ćwiczą odmładza się. Okazuje się, że osoby po 40 roku życia, które regularnie uprawiają różne dyscypliny sportowe mają skórę zbliżoną wyglądem do skóry 20-latków. Korzystny wpływ regular­nej aktywności fizycznej na zdrowie został potwierdzony w wielu badaniach. Zakłada się jednak, że pozytywne efekty można uzyskać ćwicząc regularnie minimum 150 minut ty­godniowo, czyli 30 minut przez pięć dni w tygodniu.

Osoby, które codziennie ćwiczą 15 minut mają szansę żyć dłużej średnio o 3 lata od osób zupełnie nieaktywnych - wynika z pracy naukowców z Tajwanu, opublikowanej w tygodniku „Lancet”. Rzeźbienie ciała to proces, a zapał nie powinien kończyć się na jednym razie, czy sezonie, obra­ny cel wymaga dużej motywacji i zaangażowania. Zdrowy styl życia i chęć dbania o swoją sylwetkę nie może być tyl­ko chwilową modą, a chcąc cieszyć się efektami podejmo­wanych ćwiczeń, należy zadbać, aby proces odmładzania i trenowania ciała był długotrwały.

Prawie każdy człowiek marzy o idealnej sylwetce, a ładne ciało to odpowiednia die­ta oraz rozwijanie tkanki mięśniowej. Naj­istotniejsze są prawidłowe nawyki i kon­sekwencja, zarówno w odżywianiu jak i w podejmowaniu aktywności fizycznej. Moż­na całe życie próbować i zaczynać ćwiczyć ,,od jutra”, pozostawać w głębokim przeko­naniu o wartościach aktywności fizycznej i bezwzględnej potrzebie ćwiczenia ciała i na tym etapie pojmowania zdrowia pozostać!

Chcąc odnieść sukces w modelowaniu swo­jego ciała zacznij od konstruktywnego od­żywiania wspartego suplementacją, a kiedy poczujesz, że rozpierającą cię energię musisz wydatkować – zacznij ćwi­czyć i nie poprzestawaj na ,,jednorazowych zrywach”, po których najczęściej poja­wią się przeciążenia ukła­du narządu ruchu i urazy! Dla ,,sportowej” sylwetki, wzrostu poziomu siły mię­śniowej i ochrony włókien powinno stosować się na­stępujące suplementy: BCAA STAR, CREATINE CAPS STAR, GOLD STAR, HMB STAR, INOSINE STAR, TAURINE 600 STAR,MULTI STAR, MUMIO STAR, GLUTAMINE STAR, L-ARGININE STAR, VITAMIN E STAR, BIOTIN STAR, ACAI COMPLEX STAR, REGEMAX STAR,STAR MEN,HERBAL STAR.