D-jak DETOKSYKACJA

Prof. Dariusz Mucha

Konsultant naukowy STARLIFE

 Ciało człowieka jest wspaniałą biomaszyną, potrafiącą oczysz­czać się z nagromadzonych szkodliwych toksyn i pasożytów, jednak bez zastosowania suplementów usprawniających detok­sykację nie będzie szybkich i spodziewanych efektów. Jak każda maszyna, organizm ludzki potrzebuje bodźca, który wspomoże usuwanie szkodliwych toksyn, bo choć organizm stara się je na bieżąco usuwać m.in. wraz z moczem i potem, to nie zawsze jest w stanie samodzielnie tego dokonać. Wahającym się osobom, czy warto oczyszczać organizm z toksyn, należy podpowiedzieć, że powodują one obniżenie odporności, spowolnienie metaboli­zmu oraz przedwczesne starzenie się komórek.

Sposobów na pozbycie się toksyn jest wiele, warto zacząć na pewno od powrotu do zdrowego stylu życia, gdyż bez aktywności fizycznej, prawidłowego odżywiania i przede wszystkim nawad­niania organizmu wodą najwyższej jakości, tj. o odpowiednim PH, ujemnym redoksie oraz właściwej strukturze, organizm nigdy się ich nie pozbędzie. Oczyszczenie organizmu z toksyn pozwala uzyskać zadawalający efekt spadku masy ciała oraz znacząco poprawia samopoczucie, przybywa sił witalnych i wzrasta chęć do życia, co przeciwdziała zimowej depresji. Mnogość teorii i me­tod oczyszczania organizmu sprawia, że każda osoba może mieć własny pomysł na detoks. Warto też pobierać kąpiele w saunie i zatroszczyć się o profesjonalne zabiegi, np. borowinowe i ma­saż, powodujące przyspieszenie uwolnienia się z ciała toksyn. Drastyczne pozbawienie się kalorii nie jest zdrowe i korzystne dla organizmu.

Powinno się zażywać witaminę C i E oraz cynk i selen, które zwal­czają wolne rodniki. Oczyszczenie organizmu jest najlepszym prezentem jaki można ufundować dla ciała, aby poczuło się zde­cydowanie lepiej, poprawie uległ wygląd zewnętrzny i kondycja psychiczna. Detoksykacja ciała działa bowiem także na poziomie emocjonalnym, pomaga w wyeliminowaniu niepokojów, gniewu, stresu i oczyszcza nasz umysł.

Warto wspomagać organizm w uwalnianiu go od toksyn, bo de­toksykacja przynosi pozytywne rezultaty w wymiarze holistycz­nym - ciała, psychiki i ducha. Do polecanych suplementów w ob­szarze detoksykacji ciała należy z całą pewnością zaliczyć:

ACIDOPHILUS STAR (utrzymuje równowagę mikroflory jelit, wspo­magając usuwanie z organizmu substancji toksycznych),

ALOE VERA GEL STAR (zdolność oczyszczania ciała z toksyn i in­nych zalegających substancji),

ANATOMAX STAR (obecność siarki częściowo przyczynia się do tworzenia podstawowych aminokwasów metioniny i cysteiny, które mają właściwości detoksykacyjne),

ANTI-PARASITE STAR (oczyszcza organizm z pasożytów, norma­lizuje mikroflorę jelit, neutralizuje zalegające w organizmie mikro­organizmy),

APPLE HONEY VINEGAR STAR (wspiera perystaltykę i pracę jelit, oczyszcza ciało oraz wspomaga wydalenie toksyn, przywraca rów­nowagę wewnętrzną w organizmie),

COLOSTRUM STAR (pomaga neutralizować niebezpieczne dla or­ganizmu mikroorganizmy),

GREPO STAR (wzmacnia organizm, głównie w walce z mikroorgani­zmami, bez szkodliwego wpływu na mikroflorę jelitową),

CHITOSAN 500 STAR (poprawia czynność jelita grubego oraz sprawnie usuwa substancje odpadowe z ciała),

CHLAMYNYL STAR (działanie antybakteryjnie – chlamydie salmo­nella, candida, gronkowce, paciorkowce, campylobacter),

CHLOROPHYLL STAR (codzienne wsparcie detoksykacji, przynosi ulgę w problemach trawiennych, zapewnia ochronę przeciwutlenia­jącą przed wolnymi rodnikami),

ROYAL WALNUT STAR (jeden z najsilniejszych związków antysep­tycznych znanych w przyrodzie),

SELENIUM STAR ( jest w stanie w pewnym zakresie blokować nie­korzystne oddziaływanie toksyn),

SILYMARIN STAR (korzystnie wpływa na potencjał detoksykacyjny wątroby),

YUCCA STAR (wspiera naczynia krwionośne oraz korzystnie regu­luje procesy usuwania szkodliwych substancji z organizmu).

Powyżej wymienione produkty znajdziesz tutaj