G-jak GENY długowieczności.

Prof. Dariusz Mucha

Konsultant naukowy STARLIFE

Aspekt długowieczność towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów. Recept na długie życie szukano we wszystkich cywi­lizacjach, niezależnie od miejsca zamieszkania i czasu bytowa­nia. Motywacja owych poszukiwań oparta jest m.in. na fakcie, że ostatnim z etapów życia człowieka jest starość, stan z któ­rym jest nam najtrudniej się pogodzić, który często trudno za­akceptować i do którego także nie jesteśmy przygotowani, choć towarzyszy człowiekowi od zawsze. Starzejemy się od narodzin, a większość chorób jest wynikiem niewłaściwego odżywiania i braku aktywności ruchowej. Platon mawiał: „zdrowie jest naj­pierwszym darem, uroda drugim, a bogactwo trzecim”.

Postępujące z wiekiem dysfunkcje komórek i narządów prowadzą ostatecznie do śmierci, a spośród licznych teorii w tym zakresie wymienia się m.in.: zużycia komórek, tempa życia, restrykcji ka­lorycznej, wolnorodnikową, mutacji somatycznych, komórkową i telomerową.

Chore ciało ma swój początek w mózgu każdego człowieka, gdyż wmówiono nam, że w obszarze zdrowia z każdą przypadło­ścią można pójść do lekarza, a on znajdzie panaceum na więk­szość dolegliwości. Dotyczą one: układu krążeniu, chorób nowo­tworowych, przewodu pokarmowego, otyłości, stresu. Człowiek zapomniał o odpowiedzialności za swoje zdrowie, a może świa­domie powierzył ją lekarzom ?!

Mając powyższe fakty na uwadze, a więc w głównej mierze styl życia i środowisko, zastanawiając się jak wzmocnić me­chanizmy obronne własnego ciała i wykorzystać umysł do tworzenia tarczy obronnej, należy przestrzegać fundamen­talnych zasad, bez których nie ma długiego życia i co naj­ważniejsze zdrowia które powinno mu towarzyszyć! Należą do nich: właściwa dieta, odpowiedniej jakości woda i suple­mentacja dobrana indywidualnie dla każdej osoby, wyrażane - a nie tłumione emocje, stan spokoju i radości, a nie depresja i stres, współpraca z otoczeniem - a nie izolacja społeczna, akceptacja samego siebie i swoich wartości - a nie negowanie swojej tożsamości, aktywność fizyczna – a nie siedzący tryb życia.

Na przestrzeni ostatnich wieków priorytetem było przede wszystkim leczenie, a nie zachowanie zdrowia i profilak­tyka zachorowań. Leczenie chorób nie wpływa na obniżenie zachorowalności, ale wzrost zachorowań zmusza lekarzy w pierwszej kolejności do walki z nimi. Aby profilaktyka zacho­rowań spełniła pokładane w niej nadzieje i była rzeczywi­ście efektywna, powinna potęgować funkcje życiowe orga­nizmu!!!

Starzenie jest naturalnym i nieuniknionym procesem w ży­ciu człowieka, ale jego spowolnienie leży w gestii każdego z nas. Osoby z pozytywnym nastawieniem do otoczenia żyją najdłużej, a często głównym czynnikiem łączącym ludzi, któ­rzy przeżyli ponad 100 lat jest radosna osobowość. Wśród ba­daczy dominował do tej pory pogląd, że za procesy starzenia odpowiada ponad 1 tys. różnych genów. Gen lub grupa genów decydujących u ludzi o wyjątkowo długim życiu znajduje się na chromosomie 4. Tajemnica długowieczności tkwi nie tyl­ko w genach, ale w znacznej mierze w sposobie odżywiania się i stylu życia.

Zdrowy i aktywny styl życia może przedłużyć życie przecięt­nego seniora o 5-6 lat – informują naukowcy na stronach in­ternetowych „British Medical Journal.” Potwierdzono, że cią­gła aktywność fizyczna jest jednym z podstawowych filarów długowieczności. Dodatkowo odkryto, że małżeństwo i regu­larne, prowadzone bardzo długo życie seksualne ma pozytyw­ny wpływ na długowieczność. Długowieczni śpią 6-7 godzin i jedzą z umiarem, a większość z nich to ludzie szczupli, zjadają świeże posiłki - tuż po przygotowaniu i korzystają z produk­tów z własnego ogródka, czyli z pożywienia z tego regionu, w którym żyją. Życiową decyzją jest inwestycja w zdrowie i w wiedzę, jedno i drugie przyda się każdemu człowiekowi do końca jego dni! Prawidłowo funkcjonujący organizm po­trzebuje ruchu, powietrza, wody ale również zawartych w po­żywieniu witamin, minerałów, przeciwutleniaczy i składników odżywczych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Uczestniczą one w procesach metabolicznych i wspomagają pracę serca, układu krążenia, układu oddecho­wego, przewodzą impulsy nerwowe, wpływają na produkcję hormonów, regenerują komórki, warunkują skuteczną walkę z infekcjami, przeciwdziałają czynnikom chorobotwórczym oraz procesom starzenia biologicznego. Jeśli chcesz cieszyć się długim życiem, dobrym zdrowiem i kondycją fizyczną zaprzyjaźnij się z suplementacją, która w dzisiejszych cza­sach jest niezbędna, aby w powyższych obszarach osiągnąć harmonię!!!

W realizacji tak obranego celu pomogą Ci suplementy:

 ACAI COMPLEX STAR Wspiera metabolizm, pomaga w redukcji masy ciała, wpły­wa pozytywnie na kondycję psychiczną i fizyczną, popra­wia zdolności obronne organizmu.

 ACAI EXTRA STAR Zwiększa możliwości obronne organizmu.

ACAI LONGEVITY STAR Znakomicie wspomaga naturalne procesy antyoksydacyjne w naszym organizmie

 LIPO SUCCINATE STAR Spowolnia procesy starzenia, chroni przed stresem oksyda­cyjnym, zapobiega starzeniu – anti-aging, wspiera aktyw­ność fizyczną i sportową.

BRAIN STAR Usprawnia krwioobieg mózgowy, poprawia zdolność zapa­miętywania, usprawnia obwodowy obieg krwi, funkcje inte­lektualne oraz poznawcze.

CARNOSINE STAR „Substancja długowieczności”

COENZYSTAR Q10 Pomaga chronić organizm przed wolnymi rodnikami, które są przede wszystkim odpowiedzialne za starzenie się ko­mórek.

CORDYCEPS STAR Poprawia wytrzymałość fizyczną, energię umysłową i siłę seksualną, a jednocześnie rewitalizuje organizm, tym sa­mym przedłużając życie..

EMPEROR STAR Potęguje energię fizyczną i psychiczną, zapewnia ciału wi­talność i odporność organizmu.

FOLIC ACID STAR Kwas foliowy to witamina z grupy B niezbędna w odnowie i rozwoju komórek.

FUCOIDAN STAR Rewitalizuje zdrowe komórki i tkanki.

HERBAL STAR Przeciwdziała starzeniu się komórek.

LIFE STAR Należy do najważniejszych formuł roślinnych chińskiej dy­nastii cesarskiej Ming, a zawarte w niej składniki pomagają spowolnić proces starzenia komórek oraz strukturalną de­generację błon komórkowych.

SQUALENE STAR Substancje składowe pomagają spowolnić procesy starze­nia.

SUPEROXIDE DISMUTASE STAR Spowalnia procesy starzenia, chroni organizm przed dzia­łaniem wolnych rodników.

VIRGIN OLIVE 1000 STAR Pomaga chronić komórki i tkanki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki oraz wzmacnia układ odpornościowy organizmu.

Coraz więcej pisze się i mówi o seniorach oraz o problemach im towarzyszących, ale czy to przekłada się na poprawę ich zdrowia? Choć w przypadku seniorów występują najczęściej problemy przewlekłe, to nie powinni oni zrzucać wszystkich towarzyszących im niedogodności na ,,wiek” – spuchnięte kończyny dolne, nadwaga, wysokie ciśnienie itd. Wiek jest sil­nym czynnikiem ryzyka pewnych chorób, ale to że ktoś jest seniorem w jesieni życia, nie oznacza, że musi chorować. Wyniki badań seniorów dbających o swoje zdrowie bywają naprawdę dobre i zaskakujące, dzięki temu żyją oni z pewno­ścią dłużej, ciesząc się z każdego dnia i planując swoje kolej­ne lata w oparciu o codzienną aktywność fizyczną wspartą suplementacją!!!

Dokładne informacje o wymienionych suplementach znajdują się tutaj