H-jak HOMEOSTAZA.

Prof. Dariusz Mucha

Konsultant naukowy STARLIFE

Współcześnie zdrowie lub chorobę definiuje się poprzez po­jęcie homeostazy, która oznacza stan równowagi ustrojowej i którą należy pojmować holistycznie, a więc jako równowagę cielesną, psychiczną i duchową. W trosce o własne zdrowie, zarówno mając na uwadze profilaktykę jak i leczenie, człowiek coraz częściej sięga do naturalnych metod chroniących ludzki organizm przed chorobą oraz w celach leczniczych w czasie jej trwania.

Każda komórka ciała ludzkiego wypełniona jest i oto­czona energią, która wpływa i decyduje o harmonii wszystkich tkanek, a więc o zdrowiu w obszarze fizycznym, umysłowym i du­chowym. Jedną z metod stosowanych w celu osiągnięcia harmo­nii energetycznej może być suplementacja. Kiedy zachwycamy się rozwojem cywilizacji i postępem technicznym, warto mieć na uwadze pewną względność tego stanu i docenić naturę.

Człowiek jako cząstka wszechświata, który jest prze­strzenią energii, należy do naczyń połączonych natury, a w związku z powyższym powinien dążyć do osiągnięcia harmonii z otaczającym go światem zewnętrznym.

Medycyna Wschodu uzależnia stan ludzkiego zdrowia od krążącej w ciele energii zwanej w zależności od obszaru za­mieszkania ,,ki” (Japonia), ,,chi” lub ,,qi” (Chiny) oraz ,,praną” (Indie). Harmonia energii w ludzkim ciele to fundament zdrowia, który można zachować m.in. poprzez naturalne metody jej ak­tywizacji. Energia ta jest niezbędna dla prawidłowego funkcjo­nowania zarówno całego organizmu, jak i jego najdrobniejszych elementów składowych. Energia Qi jest właściwa wszystkim isto­tom żywym. Każda komórka i narząd mają większy lub mniejszy zasób Qi. Suma energii Qi stanowi o potencjale życiowym całego organizmu. Krążenie energii Qi w zdrowym organizmie ma cha­rakter ciągły i odbywa się ustalonymi szlakami – meridianami.

Współczesność to wzrost zagrożenia dla zdrowia fi­zycznego i duchowego. Brak aktywności fizycznej, niewłaściwe odżywianie, stres a także degradacja środowiska naturalnego są czynnikami wpływającymi ujemnie nie tylko na jednostkę, ale również na całą populację. Rozwój cywilizacji sprawia, że szu­ka się lekarstwa na wszelkie dolegliwości ufając bezgranicznie farmakologii, a zapomina się o profilaktyce, nie wspominając o umiejętności odbierania i odczytywania sygnałów płynących z ciała człowieka i właściwej ich interpretacji. Ogniwem przybli­żającym człowieka do natury, a zarazem istotnym elementem przywracania wewnętrznej równowagi ustroju – homeostazy jest na pewno suplementacja, która powinna uzupełniać i wy­pełniać braki w ludzkim organizmie.

Kultura Zachodu nie stworzyła teorii medycznej trak­tującej człowieka jako integralną całość psychofizyczną. Nie podkreśla podczas choroby pacjenta tak ważnych czynników jak determinacja w walce z zaistniałym schorzeniem oraz optymizm i wiara w końcowy sukces zastosowanej terapii.

Suplementacja wspomaga indywidualną pracę orga­nizmu każdego człowieka ze swoim ciałem oraz terapeuty z pacjentem, przyczyniając się m.in. do pobudzenia wewnętrznej energii, celem zwalczania powstałej dysharmonii oraz przywró­cenia homeostazy organizmu. Zdolność utrzymywania stałości parametrów wewnętrznych odnosi się również do samoregulacji procesów biologicznych w ludzkim organizmie, czyli homeosta­zy, która jest niezbędnym warunkiem zdrowia. Zapewnia ją za­opatrzenie organizmu w niezbędne substancje, tj. aminokwasy, witaminy, kwasy tłuszczowe, czy pierwiastki śladowe, które dla organizmu są konieczne do prawidłowego funkcjonowania.

Zdrowie wymaga zachowania idealnej równowagi or­ganizmu (homeostazy), a także sprawnych mechanizmów ada­ptacyjnych, w których podstawową rolę odgrywa układ nerwo­wy. Zachwianie homeostazy skutkuje stanem chorobowym, a w przypadku jej naruszenia zaleca się zażywanie suplementów diety, które uzupełniają istniejące niedobory. Za własne zdrowie odpowiedzialny jest przede wszystkim każdy osobiście, dlatego osoba dbająca o swoje zdrowie powinna świadomie postawić na profilaktykę i suplementację zamiast leczenia.

Do polecanych suplementów w wymienionych obszarach należy zaliczyć:

ACAI COMPLEX STAR Wyciąg z zielonej herbaty pobudza centralny układ nerwowy.

ACAI LONGEVITY STAR Witaminy grupy B, które są zawarte w produkcie, uczest­niczą w metabolizmie i produkcji energii, a dzięki temu wpływają korzystnie na prawidłowe funkcjonowanie układu nerwowego.

BRAIN STAR Energia dla mózgu.

CALCIUM STAR Bierze udział w przenoszeniu sygnałów między komór­kami nerwowymi, wpływa na metabolizm energetyczny.

C-M-Z-3 STAR Wapń - wspomaga prawidłowy metabolizm energetycz­ny, pracę mięśni, funkcję impulsów nerwowych, magnez - ułatwia zachowanie równowagi elektrolitycznej i pra­widłowego metabolizmu energetycznego.

CARNOSINE STAR „Substancja długowieczności”.

CARSICO STAR Dostarcza energię do komórek.

COENZYSTAR Q10 i COENZYSTAR Q10 EXTRA Uczestniczy w procesach tworzenia energii w komórce oraz niezbędny dla metabolizmu energetycznego i prze­miany pożywienia na energię.

CORDYCEPS STAR Poprawia wytrzymałość fizyczną, energię umysłową i siłę seksualną, a jednocześnie rewitalizuje organizm, tym samym przedłużając życie.

CREATINE STAR Służy jako szybkie i efektywne źródło energii.

EMPEROR STAR Potęguje energię fizyczną i psychiczną, zapewnia ciału witalność i odporność organizmu.

ENERGY STAR Dostarcza energię, zmniejsza zmęczenie, polepsza funkcje umysłowe.

GOLD STAR Podnosi poziom energii, odporności i witalności organizmu.

GREEN COFFEE STAR Guarana i kofeina wspomagają utrzymanie energii fi­zycznej i psychicznej, pobudzają ciało i mózg, zwiększa­jąc koncentrację i usuwając objawy zmęczenia.

INOSINE STAR Szybkie źródło energii.

LIFE STAR Należy do najważniejszych formuł roślinnych chińskiej dynastii cesarskiej Ming, a zawarte w niej składniki po­magają spowolnić proces starzenia komórek oraz struk­turalną degenerację błon komórkowych.

LIPO SUCCINATE STAR Odgrywa ważną rolę w wytwarzaniu energii komórkowej.

MULTI STAR Uzupełnienia organizm o wszystkie potrzebne minerały, pierwiastki śladowe, witaminy, aminokwasy egzogenne i enzymy.

NONI FOR MEN STAR i NONI FOR WOMEN STAR Wspomaga wydolność fizyczną i psychiczną, odporność, wytrzymałość, dostarczając do organizmu potrzebną energię, redukuje zmęczenie.

REGEMAX STAR Wspiera wytrzymałość i wykorzystanie tłuszczów jako źródła energii, ogranicza ich zbędne odkładanie w orga­nizmie, przyczyniając się do regulacji masy ciała.

ROYAL JELLY STAR Stymuluje krążenie krwi i dodaje energii i witalności, zwłaszcza w przypadkach obciążenia organizmu przez stres.

STAR MEN Wspomaga męską energię - poprawia erekcję.

STINGING NETTLE STAR Zwiększa witalność i dodaje energii, wspomaga prawi­dłową cyrkulację żylną i krążenie krwi.

 Informacje o wymienionych suplementach znajdziesz tutaj