Prawo do odstąpienia od umowy

Konsument ma prawo odstąpić od umowy przez Internetu w ciągu 14 dni bez podawania jakichkolwiek powodów (ten sam termin obowiązuje na terenie całej UE, Norwegii i Islandii). Odstąpienie od umowy nie jest uzależnione od zgody przedsiębiorcy – jest to jednostronne oświadczenie woli.

Zwrot w punkcie sprzedaży.

Bez względu na warunki Twojego zamówienia tj.: wartość zamówienia, metodę dostawy oraz formę składania zamówienia (zamówienie po zalogowaniu/zamówienie bez logowania), możesz ZA DARMO dokonać zwrotu w punkcie sprzedaży od adresem: Olimpijska 7 lok 121, 94-043 Łódź.

 

Zwrot w Punkcie Sprzedaży w kilku krokach:

 1. Wypełnij formularz zwrotu (znajduje się w paczce z zamówieniem, dostępny jest także tutaj: formularz).
  Możesz również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na adres sklep@podkasztanami1.pl.

 2. Przekaż pracownikowi salonu towar, formularz zwrotu oraz paragon lub inny dowód zakupu.

PAMIĘTAJ:
Zwrot dokonanych przez Ciebie płatności może nie być możliwy w punkcie, należność zostanie przekazana w formie wg postanowień regulaminu sklepu podkasztanami1.pl.

Zwrot na Poczcie w kilku krokach:

 1. Uzupełnij formularz zwrotu (znajduje się w paczce z zamówieniem, dostępny jest także tutaj: formularz).

Możesz również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy drogą elektroniczną na adres sklep@podkasztanami1.pl.

 1. Zapakuj starannie przesyłkę (jeśli to możliwe zapakuj w oryginalne opakowanie), załącz oryginał dowodu zakupu (paragon/faktura) oraz formularz zwrotu.

 2. Nadaj przesyłkę w dowolnym punkcie Poczty Polskiej na adres: VITA-SPECTRUM Anna Jagielska ul. Olimpijska 7 lok 121 94-043 Łódź. Poczekaj na kontakt pracownika sklepu lub jeśli nie będzie konieczności uzupełnienia danych oczekuj zwrotu należności na wskazane rachunek bankowy.

Prawo obwiązujące w UE dotyczące odstąpienia od umowy?

 • Termin 14 dni upływa w przypadku umów o świadczenie usług – od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów sprzedaży – od dnia w którym konsument otrzymał towar. Jeżeli konsument nie został poinformowany o prawie do odstąpienia, termin ten wydłuża się do 12 miesięcy.

 • Aby odstąpić od umowy, należy poinformować o tym przedsiębiorcę z zachowaniem terminu 14 dni. Zalecamy formę pisemną oświadczenia oraz zachowanie kopii w celach dowodowych.

 • Najpóźniej 14 dni od dnia poinformowania o odstąpieniu należy odesłać towar do przedsiębiorcy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towarów, o ile został o tym poinformowany.

 • Sklep internetowy nie może uzależniać odstąpienia przez konsumenta od umowy zawartej na odległość od zwrotu towaru w oryginalnym opakowaniu, które nie jest przedmiotem sprzedaży, a służy jedynie do zabezpieczenia produktu. Jest wskazane jednak, aby w miarę możliwości zwracana rzecz była zapakowana w oryginalne pudełko.

 • Przedsiębiorca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Przedsiębiorca może wstrzymać się z dokonaniem wypłaty do momentu otrzymania rzeczy z powrotem bądź do otrzymania dowodu wysyłki.

 • Jeżeli na wyraźne żądanie konsumenta wykonywanie usługi rozpoczyna się niezwłocznie, wówczas w przypadku odstąpienia od umowy konsument ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.

 • Konsument odpowiada tylko za wszelkie zmniejszenie wartości towarów wynikające z obchodzenia się z towarami w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towarów.

 • Interpretacja przepisów zakłada, że kupujący może odstąpić od umowy jeszcze przed otrzymaniem towaru.

Istnieją wyjątki od prawa odstąpienia od umowy, zaliczamy tu m.in.:

 • zakup towarów, które ulegają szybkiemu zepsuciu lub mają krótki termin przydatności do użycia (np. artykuły spożywcze)

 • zakup towarów wyprodukowanych wg specyfikacji konsumenta lub wyraźnie zindywidualizowanych.

 • zakup zapieczętowanych towarów, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, których opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (np. towary lecznicze, chusteczki nawilżane)